Дезінфекційні засоби

БІОПОМС

Кислотний (pH < 1) непінний закислюючо-дезінфекційний засіб 

Призначений для:

 • дезінфекції технологічного процесу в харчовій та переробній промисловості,
 • дезінфекції машин та обладнання, трубопроводів, поверхонь, що контактують з харчовими продуктами,
 • знезараження технологічної води та стоків,
 • одночасного закислення та дезінфекції жомопресової води на цукрових заводах;
 • поверхневої дезінфекції цукрового буряка та стружки;
 • дезінфекції на підприємствах м’ясної промисловості та в забійних цехах.

Використовується у вигляді 0,1–2% робочих розчинів способом протирання, змочування, занурення, зрошування, розбризкування. Експозиція 15-30 хв. (в межах температур 10÷60°С).
Активна речовина – надсірчана кислота (кислота Каро).

Застосування дезінфекційного засобу «Біопомс» в цукровому виробництві дозволяє:

 • захистити екстракційну суміш від мікробіологічного зараження і втрат цукру;
 • нормалізувати процес екстракції цукру на подальших етапах переробки;
 • зменшити лужність дифузійного та циркуляційного соків;
 • покращити фільтраційні властивості сиропів;
 • зменшити в’язкість цукрових сиропів;
 • полегшити переробку сировини погіршеної технічної якості на білий цукор.

Дезінфекційний засіб – екологічно безпечний біодеградуючий засіб на основі пероксиду водню та сірчаної кислоти, який може замінити канцерогенний формалін, тіокарбомати, діоксид сірки, хлор, йод, четвертинні аміни та інші екологічно небезпечні дезінфектанти, що використовують для дезінфекції фільтратів та екстракційної суміші. Використання дезінфекційного засобу забезпечує не лише дезінфекцію, але й підкислення жомопресової води та екстракційної суміші, що на 30 % зменшує обсяги споживання сірки або сульфатної кислоти, які використовуються для дефекосатурації жомопресової води перед її поверненням у дифузор. Водночас спостерігається зменшення лужності дифузійного та циркуляційного соків та зменшення в’язкості цукрових сиропів, а відтак підвищується ефективність, безпека та екологічність цукрового виробництва.

Приготування робочих розчинів засобу виконують безпосередньо перед використанням, шляхом додаванням відповідної кількості засобу до чистої (з точки зору мікробіології) води в поліпропіленовому або скляному посуді за кімнатної температури з подальшим перемішуванням розчину. Для дезінфекції води та інших рідких середовищ в трубопроводах робочий розчини необхідно готувати без участі персоналу шляхом вприскування відповідної кількості концентрату до трубопроводу або екстрактора за допомогою кислотостійкої помпи.

Поверхневу дезінфекцію буряків після миття можна здійснювати методом обприскування в декількох місцях, залежно від технологічної схеми: безпосередньо над черв’ячним транспортером після полоскання; над сушкою або по ходу сушки; над транспортером; над місцем, де буряки попадають в бункер над різаком; над ковшовим транспортером, в напрямку руху транспортера.

Для поверхневої дезінфекції допомогою зрошувальних систем концентрат за допомогою кислотостійкої помпи подають у водовід безпосередньо перед форсунками. В середньому для обробки буряків та стружки витрачають 3–7 г концентрату на 1 т буряків, що переробляється. У випадку неякісного миття буряків середня доза зростає до 10 г/т.

Дезінфекція фільтратів здійснюється шляхом неперервного подання засобу у відповідне середовище за допомогою кислотостійкої дозуючої помпи. Такий спосіб дозволить уникнути т.з. піків зараження, мінімізувати втрати цукру в процесі дифузії. Дозування препарату можна проводити залежно від специфіки технологічного процесу безпосередньо за фільтрпресами, до трубопроводу фільтратів, до колектора біля відтоків та ін. Витрати засобу становить 5–7 г/т буряків (у випадку підкислення води до дифузії за допомогою H2SO4); і 10-15 г/т буряків (у випадку підкислення води до дифузії SO2).

Дезінфекція дифузора (3-10 г/т буряка) здійснюється подачею концентрату у третє відділення дифузора неперервно за допомогою помни.

Дезінфекцію центрифуг при потребі можна проводити ударними дозами. Стандартна середня доза становить 1,5 кг концентрату препарату для цукрових заводів, які переробляють до 3,5 тис. тонн буряків на добу.

Фасування: поліпропіленова тара по 60 кг та 1000 кг (єврокуб)

Інструкція з використання засобу

Свідоцтво про державну реєстрацію дезінфекційного засобу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Паспорт безпеки